Вятър, вълни и каяк

Как се отразява вятърът на каяка? При какви вълни е безопасно да влизаме във водата? Как да преценим риска по силата на вятъра и вълните и да си направим сметка?

Изобретената през 1805 г. от Сър Francis Beaufort скала за оценка на времето в зависимост от скоростта на вятъра,  която още се използва при отсъствие на точни инструменти, ще Ви даде доста точна представа. Кликнете по-долу за да отворите pdf – файла (2 страници).

Скала на Beafort за каяк

А тук можете да оцените влиянието на скоростта на вятъра върху времето за което ще изминете дадено разстояние!

Влияние на вятъра върху напредването.

Таблицата показва влиянието на вятъра върху предвижването напред при скорост на гребане, която обичайно се поддържа при дълги разстояния. Таблицата е само ориентировъчно пособие и данните са приблизителни. (от „Sea Kayaking Rough Waters” от Alex Matthews) .

Скорост на вятъра [км/ч]Съпротивление при насрещен вятър [км/ч]Подпомагане от попътен вятър [км/ч]
0 0  0
10-1  0
18-1.8+1.8
28-2.8+2.8
37-3.7+3.7
43-5.4+4.5

Например, ако гребец, който би се придвижвал без вятър с 6 км/ч има насрещен вятър със скорост 10 км/ч, съпротивлението от вятъра от 1 км/ч ще намали скоростта му до 5 км/ч. при едно и също усилие при гребане.

Влиянието на насрещния вятър върху скоростта на гребане и времето.

Следващата таблица показва влиянието на насрещния вятър върху обичайната скорост при гребане на дълги разстояния и времето за изминаване на разстоянието. Тази таблица, която използва данните от горната таблица трябва да се приема само като ориентировъчно пособие. (от „Sea Kayaking Rough Waters” от Alex Matthews).

Скорост на насрещен вятър [км/ч]Скорост на придвижване [км/ч]Време за изминаване на 10 км.
Базирано на усилие, равняващо се на 4.6 км/ч скорост на гребане без вятър
04.6 – 0 = 4.62:10 ч.
104.6 – 1.0 = 3.62:45 ч.
184.6 – 1.8 = 2.83:35 ч.
284.6 – 2.8 = 1.85:30 ч.
374.6 – 3.7 = 0.910:10 ч.
Базирано на усилие, равняващо се на 5.6 км/ч скорост на гребане без вятър
05.6 – 0 = 5.61:50 ч.
105.6 – 1.0 = 4.62:10 ч.
185.6 – 1.8 = 3.82:40 ч.
285.6 – 2.8 = 2.83:35 ч.
375.6 – 3.7 = 1.95:15 ч.
Базирано на усилие, равняващо се на 6.6 км/ч скорост на гребане без вятър
06.6 – 0 = 6.61:30 ч.
106.6 – 1.0 = 5.61:50 ч.
186.6 – 1.8 = 4.82:05 ч.
286.6 – 2.8 = 3.82:40 ч.
376.6 – 3.7 = 2.93:25 ч.

Въпрос: Трябва ли да караме бавно, за да пестим енергия или да се напънем, ако трябва да изминем 10 км. до бивака и изведнъж ни задуха насрещен вятър със скорост 28 км/ч?

Подсказка: Съпоставете времето, за което ще гребете при 4.6 км/ч скорост на гребане и при 6.6 км/ч.