Стабилност на каяка

Просто направете лодката по-широка и тя ще е стабилна…нали? Да, но на пазара се предлагат каяци с ширина от 50 до 80 см. и за всеки един от тях производителите казват, че е стабилен?! Какво в крайна сметка искат да кажат?

Стабилността е почти винаги първата грижа на начинаещите. Стабилността е първото качество, по което напредналите ще оценят каяка и ако я преценят като неподходяща, това ще го дисквалифицира в техните очи. Но начинаещите и напредналите обикновено оценяват различен вид стабилност.

  •  Какво е стабилност?

Понятието стабилност е достатъчно ясно за повечето хора. Лодка, която ги държи далече от водата е стабилна, тази, която се преобръща, не е. Въпреки това ясно и просто обяснение, двама човека може да имат различно мнение за стабилността на един и същ каяк. Тогава, какво значи да си „стабилен”? Определението според тълковния речник е лодка „проектирана така, че да прилага сили, които възстановяват първоначалното и положение, след като е била извадена от равновесно положение или постоянно движение”. В каяка, когато е изваден от равновесие, ние искаме да компенсираме, като се накланяме на другата страна. Един „стабилен” каяк ще развие сам сили, които да противодействат на накланянето и да го изправят.

  • Какви сили са намесени?

Има две основни сили, приложени върху каяка в спокойна вода. Тежестта на гребеца и неговата екипировка и тази на самата лодка се сумират в силата на тежестта, натискаща към центъра на Земята. Тази сила се уравновесява от противоположната по посока и равна по големина сила на плаваемостта на водата, която натиска нагоре. Положението на тези сили една спрямо друга и тяхното взаимодействие определят дали лодката е стабилна.

Нека обединим всички тежести на каяка в един общ център на тежестта (ЦТ) и всички сили на плаваемост в център на плаваемостта (ЦП). След като силата на плаваемостта е противоположна и равна на силата на тежестта, дизайнерите не трябва даже да определят големината на тези сили. Те трябва само да помнят, че при спокойна вода силата на гравитация е насочена право надолу, а тази на плаваемостта – право нагоре и да следят относителното им положение една спрямо друга по хоризонтала.

При лодка в равновесие, центърът на плаваемостта ще е директно под центъра на тежестта (фиг. 1.1).

Ако определени условия нарушат равновесието, като напр. вятър, вълна или гребец пресягащ се да вдигне паднал термос от водата, каякът ще започне да се накланя. Когато се накланяте, центърът на тежестта се премества в посоката, в която се накланяте. Ако центърът на плаваемостта не се измести в отговор на това, центърът на тежестта ще провисне далеко от центъра на плаваемостта и ще се обърнете. При каяк със стабилен дизайн, накланянето на  ще преразпредели силите на плаваемостта, така че ЦП да се измести в посока на накланянето преди ЦТ, с което да създаде сила, която да изправи каяка отново (фиг. 1.2). При стабилния каяк ЦП се придвижва от една страна на друга по-бързо от ЦТ (анимация 2).

графика на стабилността на каяк
  •   Как работи стабилността?

За да бъде стабилен, каякът трябва или да приложи сила, която да Ви върне в равновесно положение или, ако искате да легнете настрани (за рязък завой, напр.), да намери ново равновесно положение. Дизайнерите контролират това, като манипулират формата на напречното сечение на каяка и височината на седалката.

Когато си наклоните тялото на една страна, корпусът на каяка потъва от същата страна, докато част от него излиза от водата от срещуположната страна. Това действие на прибавяне на обем от едната страна и изваждане на обем от другата, предизвиква преместването на плаваемостта към страната, на която се накланяте. Изместването на плавемостта предизвиква преместването на ЦП . Ако каякът е проектиран като стабилен, ЦП ще се измести по-бързо от ЦТ. Това изместване на плаваемостта по протежение на цялата нова ватерлиния на каяка изисква усилие. Лодката ще се противопостави, като измести своят ЦП и тази тенденция за съпротива на каяка да промени своята плаваемост се усеща като първична стабилност (анимация 2).

Първичната стабилност е тенденцията на каяка да се съпротивлява на малко (около 0°) накланяне от вертикална позиция (анимация 1). Тя се именно „усеща”. Когато си свалите якето в каяка, обръщате се назад по-рязко, хвърляте въдицата настрани, махате на някого с греблото. Всичко това нарушава малко равновесието. Ако го правим на брега, противодействаме несъзнателно като накланяме тялото и преместваме тежестта на съответния крак, но забележете, земята не поддава под крака ни! В спокойна вода вестибуларният апарат усеща всяко колебание и тялото ни инстинктивно се опитва да запази равновесното положение, като противодейства на накланянето. Каяк с по-голяма първична стабилност ще се накланя по-малко при описаните горе движения, съответно тялото на гребеца ще реагира в по-малки граници и усещането за стабилност ще е по-голямо. Първичната стабилност има по-голямо значение за начинаещите, заради усещането за сигурност. Начинаещите често я разбират в смисъл въобще като стабилност на каяка, тоест, че ако първичната стабилност е голяма, лодката се обръща по-трудно…което при стръмни вълни е точно обратно (фигура 3).

Анимация 1

първична стабилност на каяк
анимация на първичната стабилност на каяк

Широкият каяк има по-голяма първична стабилност и въобще по-голяма стабилност при малки ъгли на наклон и спокойна вода.

Вторичната стабилност характеризира ъгъла или колко един каяк може да се наклони преди центърът на тежестта да „изпревари” центъра на плаваемостта и каякът да не може да се върне в равновесно положение без помощ от страна на гребеца. Иначе казано, вторичната стабилност се характеризира с големината на изправящия момент при големи ъгли на наклон (фиг. 2, анимация 2). Напредналите биха предпочели по-голяма вторична стабилност, защото тя дава устойчивост на каяка в лошо време и по-голямо вълнение. Те предприемат по-дълги или по-екстремни походи от начинаещите и съответно искат да са добре подготвени.

Анимация 2

вторична стабилност на каяк
анимация на вторичната стабилност на каяк

Широкият каяк има по-голяма първична, но по-ниска вторична стабилност и се обръща по-лесно при по-големи ъгли на наклон.

Фигура 2

графика на стабилността на каяк

Диаграма на стабилността: Показва големината на изправящия момент или колко силно каякът се съпротивлява на накланяне, в зависимост от ъгъла на наклона. Колкото по-стръмно се изкачва графиката в началото, толкова е по-голяма първичната стабилност. Колкото е по-голям моментът при по-големи ъгли на наклон, толкова е по-голяма вторичната стабилност.

Няма такова нещо като каяк с едновременно висока първична и вторична стабилност. Има компромисни варианти. Висока вторична стабилност означава ниска първична и обратното (фиг. 2). Напредналите каякари са се научили да пренебрегват усещането за по-ниска първична стабилност в спокойни води, а когато има вълни, ниската първична стабилност не се усеща въобще. При вълнение, от значение за стабилността на каяка е само вторичната стабилност.

Фигура 3

стабилност на широк каяк
стабилност широк каяк при вълна
стабилност на тесен каяк
стабилност на тесен каяк при вълна

Широката лодка с плоско дъно (голяма първична и ниска вторична стабилност) следва наклона на вълната и се накланя на голям ъгъл, докато каякът с V- образно дъно и висока вторична стабилност остава почти прав.

В по-широкия каяк ние разчитаме на неговата стабилност, тоест, че той ще ни държи над водата. В по-тесния каяк ние разчитаме повече на себе си – на това че можем да го контролираме по-лесно от широкия, напр. чрез накланяне на торса (преместване центъра на тежестта). Тези движения стават несъзнателни – като при карането на колело. При карането на каяк кръстът трябва да е отпуснат: когато каякът се наклони, торсът не го следва а остава прав – това помага на каяка да се изправи.

Така наречените морски sit-in каяци са най-често 54 – 56 см. широки (за едноместни). Туринг (touring) или туристическите каяци са морски каяци, които побират повече багаж и са най-често 56 – 60 см. широки (за едноместни) и дълги над 5 м. И едните и другите ще видите в рубриката едноместен sit-in каяк и двуместен sit-in каяк. Едноместните sit-in каяци над 60 см. спадат в категорията „recreational“ – каяк за развлечение и са сравнително къси.

За sit-on-top каяците може да се каже, че имат много голяма първична стабилност. Те са толкова широки, че центърът на тежестта може да се вдигне и човек да седи над водолинията. Според формата на корпуса, дължината, товароносимостта и оборудването те също се делят на едноместни sit-on-top каяци, двуместни sit-on-top-каяци, туристически, за семейно забавление, за риболов и др.

Петър Дойчинов