Общи условия

Общи условия на Воден Хоризонт ООД

1. Въведение

Общите условия за ползване на сайта www.bg-kayak.com уреждат взаимоотношенията между потребителите на сайта, наричани по-долу за краткост Потребител и www.bg-kayak.com, респективно собственика на сайта – „Воден Хоризонт ООД”, гр. София, наричан по-долу за краткост Воден Хоризонт.

“Потребител” по смисъла на тези Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което посещава и/или закупува продукти от www.bg-kayak.com и използва ресурсите на сайта.

Настоящите Общи условия съдържат правилата на работа и предоставят информация за начина на използване на ресурсите на сайта от всеки Потребител. Общите условия са в сила за всеки Потребител за цялото време на ползване на сайта – от първоначалното влизане в него до напускането му, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното заплащане, доставка, гаранция, рекламация, сервиз и изтичане на гаранционния срок на продукта.

Предоставените препратки на сайта www.bg-kayak.com към уеб сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Воден Хоризонт и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. 

2. Права и задължения на страните

2.1. Права и задължения на Воден Хоризонт

Воден Хоризонт има право да променя технологията, дизайна, функционалностите и съдържанието на сайта и на предоставяните продукти и услуги без предварително известяване.

Воден Хоризонт не носи отговорност дали потокът информация от и към сайта няма да бъде следен и/или записван от трети страни. Воден Хоризонт не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уеб сайтове, до които www.bg-kayak.com осигурява връзка.

Воден Хоризонт не може да гарантира постоянен безпрепятствен достъп до информацията в сайта.

При използване на www.bg-kayak.com,  Потребителят има право:

 • Да ползва услугите на Воден Хоризонт в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия;
 • Да зарежда, записва или отпечатва отделни части от съдържанието, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазва всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху съдържанието;
 • Да публикува в интернет пространството препратки към сайта, на своя отговорност и с не-търговска цел.


При използване на www.bg-kayak.com,  Потребителят няма право да:

 • Използва и разпространява конкретни и/или общи изображения от сайта и съдържанието без изрично писмено разрешение от Воден Хоризонт;
 • Копира сайта или съдържанието му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променя, редактира, разпространява, предава, възпроизвежда, репродуцира, излага, публикува, дава под наем, прехвърля, продава или използва сайта или съдържанието му, да го свързва или използва за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на Воден Хоризонт;
 • Използва уеб сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави;
 • Няма право да използва уеб сайта за собствена или на трети лица реклама без изрично писмено съгласие на Воден Хоризонт;

При използване на www.bg-kayak.com,  Потребителят:

 • Се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното право, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия;
 • Поема всички рискове от използването на сайта;
 • Поема всички рискове, свързани с технически неизправности на сайта, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.

3. Защита на личните данни

Воден Хоризонт е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) с идентификационен № 253139 и гарантира, че личните данни на всички Потребители на www.bg-kayak.com се обработват съгласно ЗЗЛД.

Вижте повече: Декларация за защита на личните данни

4. Авторски права

Воден Хоризонт не носи отговорност за нарушения на авторските и сродните им права, извършени от Потребителите, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.

Употребата на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранена. Воден Хоризонт си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма.

Всички предлагани от Воден Хоризонт стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Воден Хоризонт и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

Воден Хоризонт си запазва правото да използва за рекламни цели, изложби, демонстрации и др. произведения на Потребителите, участвали в конкурси, организирани от Воден Хоризонт, след съгласуване с техните автори. Физическите носители и копията на произведенията, копирани за горепосочените цели остават собственост на Воден Хоризонт.

5. Поръчка

Поръчката на продукти от www.bg-kayak.com  представлява волеизявление, което обвързва Потребителя и Воден Хоризонт със силата на договор. Поръчки могат да бъдат осъществени само писмено, чрез електронния магазин, наличен на сайта или на [email protected]. За допълнителна информация, моля вижте контакти .

Няма минималната сума за поръчка на продукти от www.bg-kayak.com. Доставката, освен ако не е уговорено противното, се заплаща от Потребителя.

Една поръчка се счита за приета след като Потребителят я потвърди онлайн и след като консултант на Воден Хоризонт се свърже с него, за да потвърди приемането и или след като потребителят получи по имейл потвърждение за доставка. В случай, че консултант на Воден Хоризонт не потвърди приемането на поръчката или потребителят не получи по имейл потвърждение за доставка, тя се счита за недействителна и съответно не подлежи на изпълнение.

Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Воден Хоризонт с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от www.bg-kayak.com във връзка с това, включително но не само при евентуален опит за доставка.

Воден Хоризонт се задължава да предоставя и поддържа актуална информация за предлаганите в сайта продукти съгласно разпоредбите на чл. 52 от Закона за защита на Потребителите (ЗЗП). Воден Хоризонт не изисква и не приема авансово плащане преди изтичане на сроковете (чл. 55 от ЗЗП).

6. Цени и наличности на продуктите

Цените, обявени на www.bg-kayak.com, са в български лева или евро за единична бройка. Всички цени са с включен 20% ДДС. При плащане в друга валута, разходите за всички такси при банкови преводи са за сметка на Потребителя.

Воден Хоризонт си запазва правото да променя цените, обявени на сайта по всяко време. В случай на промяна на цената за покупка е в сила цената към момента на потвърждаване на поръчката от Потребителя.

При намаление на цените на конкретни продукти на www.bg-kayak.com важат разпоредбите на чл. 63 и чл. 64 от ЗЗП.

В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, консултант на Воден Хоризонт ще се свърже с Потребителя възможно най-скоро, за да уточни очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт. Воден Хоризонт се задължава да спази сроковете за изпълнение на поръчката съгласно разпоредбите на чл. 58 и чл. 59 от ЗЗП. Воден Хоризонт не носи отговорност, ако продуктът е обозначен в момента на поръчката като наличен на сайта, но наличността се е изчерпала към момента на потвърждение на поръчката от страна на Воден Хоризонт.

7. Доставка

Поръчаните от Потребителя продукти, при негово желание, ще бъдат доставени на посочения от него адрес от куриер. В зависимост от избрания начин на плащане, Потребителят ще получи поръчаните продукти от куриер при следните условия:

 • При наложен платеж – плащане в брой при доставка на място;
 • При банков превод или с карта – доставка на указаното от потребителя място след отразяване на плащането по сметка на Воден Хоризонт
 • При покупка с кредит – след одобрение на кредита от кредитодателя.

Воден Хоризонт ООД си запазва правото да откаже метода на плащане с наложен платеж и да настоява за плащане по сметка, ако поръчаната стока е кану, каяк или СУП (SUP).

 След приемане на поръчката, консултант от Воден Хоризонт може да се свърже с Потребителя за уточняване на времето за доставка.

Доставката се извършва на посочения от Потребителя адрес в рамките на 4 работни дни след отразяване на плащането по сметката на Воден Хоризонт.

В случай, че Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на продуктите на посочения от него адрес, Воден Хоризонт се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В тези случаи, Потребителят дължи на Воден Хоризонт заплащане за направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно. Горното е в сила и ако потребителят е посочил офис на куриера като адрес на доставка и  не е потърсил продукта в рамките на 3 дни след доставката в офиса.

В случай, че е посочен адрес за доставка, който не се обслужва от куриера, Воден Хоризонт ще се свърже с Потребителя, за да договори алтернативен адрес за доставка.

В случай, че Потребител, поръчал продукти от www.bg-kayak.com, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Воден Хоризонт си запазва правото да анулира поръчката.

Ако Потребителят е указал в поръчката, че ще вземе поръчаните артикули от магазина на Воден Хоризонт с плащане при доставка, тези артикули се запазват за Потребителя за срок от 3 дни. Ако Потребителят не ги закупи на място или не промени начинът на доставка в този срок, поръчката става недействителна и се анулира.

Съгласно ЗЗП, Потребителят има право в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта, да се откаже от него без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина (чл. 55, ал. 1). В такъв случай Воден Хоризонт се задължава да върне обратно получената сума. Отказът от поръчка се извършва писмено чрез електронната поща [email protected]. Заплатената сума се превежда по сметката, която Потребителят е използвал, за да нареди плащането, след като бъде получен продуктът на адреса на Воден Хоризонт, не по-късно от 30 дни, считано от датата на упражняване правото на отказ.

Върнатият продукт се приема само ако е в подходящ търговски вид („неразличим от нов”), придружен от декларация, удостоверяваща, че продуктът се намира във вида, в който е получен, без да е бил ползван, оригиналната опаковка е с ненарушен вид и цялата прилежаща окомплектовка е налице. Воден Хоризонт предупреждава, че в случаите, в които се налага провеждането на тестове, за да се установи състоянието на върнатия продукт, това може да наложи забавяне на възстановяването на сумата, но не повече от 30 дни, считано от датата на упражняване правото на отказ.

Срокът за връщане на продукта е не повече от 4 работни дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупения продукт са за сметка на Потребителя.

Съгласно ЗЗП Воден Хоризонт е длъжен да изпълни договора, сключен от разстояние, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Воден Хоризонт чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка (чл. 58).

Когато Воден Хоризонт не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която Воден Хоризонт е следвало да изпълни задължението си по договора (чл. 59, ал. 1 от ЗЗП).

Воден Хоризонт може да достави на Потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай Воден Хоризонт уведомява Потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора (чл. 59, ал. 2 от ЗЗП).

Когато при условията на ал. 2 Воден Хоризонт изпълни друго вместо дължимото и Потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Воден Хоризонт, за което Потребителя трябва да бъде уведомен (чл. 59, ал. 3 от ЗЗП).

Препоръчваме Ви, при получаване на доставката, да проверите незабавно съдържанието на пратката за липси и щети и да ни уведомите в случай на такива още в момента на самата доставка на тел. 0894 774 909 или 0894 774 910.

 8. Гаранция

Всички нови продукти, предлагани от Воден Хоризонт и със съответния гаранционен срок, определен от техния производител и съгласно ЗЗП.

Воден Хоризонт се задължава да изпълни всеки един гаранционен ремонт на територията на Република България съгласно посочените по-долу гаранционни условия.

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Воден Хоризонт издава надлежна гаранционна карта с данните на продукта и гаранционните срокове.

Гаранцията губи валидност при:

 • Изгубена гаранционна карта;
 • Опит за ремонт от неоторизиран от Воден Хоризонт сервиз;
 • Повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 • Дефект, причинен от външни причини, включително, но не ограничени до удари/сътресения, влачене, неизползване по предназначение или неправилно съхранение и т.н;
 • Нарушаване на физическата цялост на продукта;
 • Химическо, топлинно или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

При възникване на дефекти в рамките на гаранционния срок, Потребителят трябва да се обърне към Воден Хоризонт. Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта – гаранционната карта, копие от документ за покупка (касова бележка/фактура) и описание на дефекта.

Съгласно чл. 113, ал. 3 от ЗЗП привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

При констатация на дефектен продукт до 7 дни от датата на закупуването му, Воден Хоризонт се ангажира той да бъде заменен с нов или да възстанови заплатените от Потребителя средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата на която е направена рекламацията.

Гаранцията на продуктите не обхваща случаите, в които дефектът е причинен от действия на Потребителя (удари, сътресения, неправилно съхранение, неправилно транспортиране, износване в резултат на нормална експлоатация, т.н.) или когато е налице неспазване на изискванията на производителя за правилна употреба на продуктите.

9. Рекламация и отказ от получаване на закупени продукти

Съгласно ЗЗП рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното (чл. 126, ал. 1).

Потребител, поръчал продукт чрез www.bg-kayak.com и получил същия с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или на част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:

 • При транспортирането продуктът или неговата опаковка са повредени;
 • Не е спазен предварително уговореният срок за доставка;
 • Доставеният продукт явно не съответства на поръчания от клиента;
  В този случай продуктът се подменя в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от потребителя или се възстановява платената сума, ако продуктът вече не е наличен.
 • Цената не съответства на първоначално оферираната;
 • При условие, че продуктът противоречи на изискванията за обща безопасност по смисъла на ЗЗП.

Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката. Потребителят трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел. 0894 774 909 или 0894 774 910 и на [email protected].

Ако е налице несъответствие между поръчания и доставения продукт, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продуктът се подменя в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от Потребителя и след извършен оглед за установяване на несъответствието (чл. 113, ал. 1 от ЗЗП).

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчания от него продукт. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на продукта обратно на доставчика.

10. Съгласие с Общите условия

Двете страни приемат Общите условия напълно и без изключения.

По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Воден Хоризонт и на трети лица при извършване на поръчки на предлагани в www.bg-kayak.com продукти или при ползване на други услуги, достъпни през сайта на Воден Хоризонт ООД www.bg-kayak.com

Мобилен тел.: 0894 774 910
E-mail: [email protected]