BG | EN

Вятър, вълни и каяк

Как се отразява вятърът на каяка? При какви вълни е безопасно да влизаме във водата? Как да преценим риска по силата на вятъра и вълните и да си направим сметка?

Изобретената през 1805 г. от Сър Francis Beaufort скала за оценка на времето в зависимост от скоростта на вятъра,  която още се използва при отсъствие на точни инструменти, ще Ви даде доста точна представа. Кликнете по-долу за да свалите pdf - файла (2 страници).

   Скала на Beaford, пригодена за каяк
А тук можете да оцените влиянито на скоростта на вятъра върху времето за което ще изминете дадено разстояние!

Кликнете, за да свалите pdf - файла.

Files
 
facebook
youtube
blog