BG | EN

Мехур за вода

  • мехур за вода за пиене
    мехур за вода за пиене
мехур за вода за пиене

Параметри

МатериалМедицински полиуретанов полимер
Тегло121 г

Мекият резервоар за питейна вода се поставя в специален джоб на спасителната жилетка на гърба. Тръбичката минава също през специални крепежи на спасителната жилетка, за да е близо до устата ви, без да пречи.

Предимаствата са следните: Понякога не можете да си позволите да пуснете греблото, да отворите с две ръце бутилката с вода и да пиете. Може да се случи при силен вятър или борба с вълните. В екстремна ситуация, ако се разделите с каяка, имате вода за пиене с вас, като и двете ви ръце са свободни за плуване.

Мехурът побира 1,5 л. вода за пиене. Мундщукът се стиска със зъби, за да се отпие. Няма как отвън питейната вода да се замърси, напр. с морска вода.

Може да се използва със жилетките на Palm: ExtremKaikoura‚ Peyto и Hydro. За други жилетки също е възможно, но зависи от размера на специалния джоб.

 
facebook
youtube
blog