BG | EN

Комплект капак Cam Lock за багажно отделение на каяк

  • Комплект за багажно отделение Cam Lock
    Комплект за багажно отделение Cam Lock
Комплект за багажно отделение Cam Lock
Комплект за багажно отделение Cam Lock

Параметри

ПредназначениеSit-on-top каяк

Комплект Cam Lock за багажно отделение на sit-on-top каяк.

Този комплект може да се монтира стандартно на определените за него места на каяците Frenzy, Venus 10, Zest Two EXP, Caper Angler, Peekaboo, Tobago, KalaoTrinidad и Ouassou. Също така е възможен монтаж и на други места при много каяци като допълнително багажно отделение, стига да имате поне 20 см равна площ за монтаж на основата на капака. Отворът е 15,24 см.

 
facebook
youtube
blog