BG | EN

Гаранция

Търговската гаранция за каяк, кану и SUP включва производствени дефекти, дефекти на материала или монтажа и както следва е за:

  • Prijon - 5 години
  • Ocean Kayak, Necky Kayaks, Old Town - 3 години
  • Perception - 3 години
  • Tahe Marine, Zegul и Boreal Design - 2 години
  • Point 65 - 1 година
  • Pyranha, P&H, Venture - 1 година
  • BIC Sport - 1 година
  • Riot Kayaks - 1 година

Гаранцията не включва нормално износване и повреди, причинени вследствие на неправилни експлоатация, съхранение или транспортиране, в това число - драскотини, вдлъбнатини, структурни повреди и деформации на корпуса, причинени например от удар, падане, влачене по земята. Вижте нашите съвети за съхранение и транспортиране на каяка.

Нашите каяци, кану и SUP ще ви служат вярно много и много години след изтичане на гаранционния период. Неизбежно е с времето и експлоатацията да възникнат драскотини по корпуса. Тези козметични дефекти не нарушават мореходните качества. Съществуват също така технологии за поправка, като повечето ремонти могат да се извършат и от Вас самите. По-сериозни структурни повреди, които евентуално могат да възникнат при екстремна експлоатация, като напр. упорито блъскане на скорост в скали, с цел да се види кое е по-здраво - каякът или скалата, също се отстраняват.

 
facebook
youtube
blog